Nabízíme komplexní služby v oboru správy a údržby nemovitostí.

Daňový kalendář

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

LEDEN 

 

8.1.

Zdravotní pojištění

- záloha za 12/2018

 


 

9.1.

Spotřební daně

- platba daně za 11/2018 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

21.1.

Sociální pojištění

- záloha za 12/2018 (zaměstnavatel)

 


 

25.1.

DPH

- přiznání a platba daně za 12/2018 (měsíční plátce)

- přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2018 (čtvrtletní plátce)

- kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 12/2018 a FO (čtvrtletní plátce) za 4. čtvrtletí 2018

- souhrnné hlášení za 12/2018 nebo za 4. čtvrtletí 2018

 


 

25.1.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 12/2018 (CÚ) 

 


 

25.1.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2018

 


 

31.1.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za 12/2018

 


 

31.1.

Daň z nemovitých věcí

- přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019

 


 

31.1.

Silniční daň

- přiznání k dani a platba daně za rok 2018

 


 

31.1.

DPH

- oznámení změny zdaňovacího období

 


 

31.1.

Pojištění odpovědnosti

- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2019.

 


 

31.1.

Sociální pojištění

- OSVČ záloha za 1/2019

 

Zobrazit více

ÚNOR

 

8.2.

Zdravotní pojištění

- záloha za 1/2019

 


 

11.2.

Spotřební daně

- platba daně za 12/2018 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

15.2.

Oznamovací povinnost

- oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2018

- odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2018

 


 

20.2.

Sociální pojištění

- záloha za 1/2019 (zaměstnavatel)

 


 

25.2.

DPG

- přiznání a platba daně za 1/2019 (měsíční plátce)

- souhrnné hlášení za 1/2019

- kontrolní hlášení za 1/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)

 


 

25.2.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 1/2019 (CÚ) 

 


 

25.2.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 1/2019

 


 

28.2.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za 1/2019

 


 

28.2.

Daň z příjmů

- formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 (v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.)

 


 

28.2.

Sociální pojištění

- OSVČ - záloha na 2/2019

 

 

Zobrazit více

BŘEZEN

 

8.3.

Zdravotní pojištění

- záloha za 2/2019

 


 

12.3.

Spotřební daně

- platba daně za 1/2019 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

15.3.

Daň z příjmů

- čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí

 


 

20.3.

Sociální pojištění

- záloha za 2/2019 (zaměstnavatel)

 


 

25.3.

DPH

- přiznání a platba daně za 2/2019 (měsíční plátce)

- souhrnné hlášení za 2/2019

- kontrolní hlášení za 2/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)

 


 

25.3.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 2/2019 (CÚ) 

 


 

25.3.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2019

 


 

31.3.

Sociální pojištění

- OSVČ záloha za 3/2019

 

Zobrazit více

DUBEN

 

1.4.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za 2/2019

- formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2018

- přiznání a doplatek daně za rok 2018

- odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín podání daňového přiznání za rok 2018 na finanční úřad

- oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)

 


 

8.4.

Zdravotní pojištění

- záloha za 3/2019

 


 

9.4.

Spotřební daně

- platba daně za 2/2019 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

15.4.

Silniční daň

- záloha za měsíce 1,2,3/2019

 


 

23.4.

Sociální pojištění

- záloha za 3/2019 (zaměstnavatel)

 


 

25.4.

DPH

- přiznání a platba daně za 3/2019 (měsíční plátce)

- přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)

- souhrnné hlášení za 3/2019 nebo za 1. čtvrtletí 2019

- kontrolní hlášení za 3/2019 - FO (měsíční), PO (měsíční a čtvrtletní plátce) a FO (čtvrtletní plátce) za 1. čtvrtletí 2019

 


 

25.4.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 3/2019 (CÚ) 

 


 

25.4.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2019

 


 

30.4.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za měsíc 3/2019

 


 

30.4.

Sociální a zdravotní pojištění

- při zpracování přiznání za rok 2018 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ a ZP

 


 

30.4.

Pojištění odpovědnosti

- Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2019

 


 

30.4.

Sociální pojištění

- OSVČ záloha za 4/2019

 

Zobrazit více

KVĚTEN

 

2.5.

Sociální pojištění

- OSVČ přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 pro OSSZ, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce

 


 

2.5.

Zdravotní pojištění

- OSVČ přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 pro ZP, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce

 


 

9.5.

Zdravotní pojíštění

- záloha za 4/2019

 


 

10.5.

Spotřební daně

- platba daně za 3/2019 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

10.5.

Sociální pojištění

- OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)

 


 

10.5.

Zdravotní pojištění

- OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)

 


 

20.5.

Sociální pojištění

- záloha za 4/2019 (zaměstnavatel)

 


 

27.5.

DPH

- přiznání a platba daně za 4/2019 (měsíční plátce)

- souhrnné hlášení za 4/2019 

- kontrolní hlášení za 4/2019 - FO (měsíční), PO (měsíční a čtvrtletní plátce) 

 


 

27.5.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 4/2019 (CÚ) 

 


 

27.5.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2019

 


 

31.5.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za měsíc 4/2019

 


 

31.5.

Daň z nemovitých věcí

- platba daně na rok 2019 do částky 5 000 Kč, jinak platba 1/2 daně na rok 2019

 


 

31.5.

Sociální pojištění

- OSVČ záloha za 5/2019

 

Zobrazit více

ČERVEN

 

10.6.

Zdravotní pojištění

- záloha za 5/2019

 


 

10.6.

Spotřební daně

- platba daně za 4/2019 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

17.6.

Daň z příjmů

- čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí

- pololetní záloha za 1. pololetí

 


 

20.6.

Sociální pojištění

- záloha za 5/2019 (zaměstnavatel)

 


 

25.6.

DPH

- přiznání a platba daně za 5/2019 (měsíční plátce)

- souhrnné hlášení za 5/2019 

- kontrolní hlášení za 5/2019 - FO (měsíční), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)

 


 

25.6.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 5/2019 (CÚ) 

 


 

25.6.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2019

 


 

30.6.

Sociální pojištění

- OSVČ záloha za 6/2019

 

Zobrazit více

ČERVENEC

 

1.7.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za 5/2019

- přiznání a doplatek daně za rok 2018 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá povinnému auditu

- oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)

 


 

8.7.

Zdravotní pojištění

- záloha za 6/2019

 


 

10.7.

Spotřební daně

- platba daně za 5/2019 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

15.7.

Silniční daň

- záloha za měsíce 4,5,6/2019

 


 

22.7.

Sociální pojištění

- záloha za 6/2019 (zaměstnavatel)

 


 

25.7.

DPH

- přiznání a platba daně za 6/2019 (měsíční plátce)

- přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní pláce)

- souhrnné hlášení za 6/2019 nebo za 2. čtvrtletí 2019 

- kontrolní hlášení za 6/2019 - FO (měsíční), PO (měsíční a čtvrtletní plátce) a FO (čtvrtletní plátce) za 2. čtvrtletí 2019

 


 

25.7.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 6/2019 (CÚ) 

 


 

25.7.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2019

 


 

31.7.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za 6/2019

 


 

31.7.

Pojištění odpovědnosti

- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2019

 


 

31.7.

Sociální pojištění

- OSVČ záloha za 7/2019

 

Zobrazit více

SRPEN

 

1.8.

Sociální pojištění

- OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro OSSZ, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce

 


 

1.8.

Zdravotní pojištění

- OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro ZP, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce

 


 

8.8.

Zdravotní pojíštění

- záloha za 7/2019

 


 

9.8.

Spotřební daně

- platba daně za 6/2019 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

9.8.

Sociální pojištění

- OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)

 


 

9.8.

Zdravotní pojištění

- OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)

 


 

20.8.

Sociální pojištění

- záloha za 7/2019 (zaměstnavatel)

 

 

 


 

26.8.

DPH

- přiznání a platba daně za 7/2019 (měsíční plátce)

- souhrnné hlášení za 7/2019 

- kontrolní hlášení za 7/2019 - FO (měsíční), PO (měsíční a čtvrtletní plátce) 

 


 

26.8.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 7/2019 (CÚ) 

 


 

26.8.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2019

 


 

31.8.

Sociální pojištění

- OSVČ záloha za 8/2019

 


Zobrazit více

ZÁŘÍ

 

2.9.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za 7/2019

 


 

2.9.

Daň z nemovitostí

- platba 1/2 daně na rok 2019 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5 000 Kč

 


 

9.9.

Zdravotní pojištění

- záloha za 8/2019

 


 

9.9.

Spotřební daně

- platba daně za 7/2019 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

16.9.

Daň z příjmu

- čtvrtletní záloha za 3. čtvrtletí

 


 

20.9.

Sociální pojištění

- záloha za 8/2019 (zaměstnavatel)

 


 

25.9.

DPH

- přiznání a platba daně za 8/2019 (měsíční plátce)

- souhrnné hlášení za 8/2019

- kontrolní hlášení za 8/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)

 


 

25.9.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 8/2019 (CÚ)

 


 

25.9.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2019

 


 

30.9.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za 8/2019

 


 

30.9.

Sociální pojištění

- OSVČ záloha za 9/2019

 

Zobrazit více

ŘÍJEN

 

8.10.

Zdravotní pojištění

- záloha za 9/2019

 


 

10.10.

Spotřební daně

- platba daně za 8/2019 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

15.10.

Silniční daň

- záloha za měsíce 7, 8, 9/2019

 


 

21.10.

Sociální pojištění

- - záloha za 9/2019 (zaměstnavatel)

 


 

25.10.

DPH

- přiznání a platba daně za 9/2019 (měsíční plátce)

- přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)

- souhrnné hlášení za 9/2019 nebo za 3. čtvrtletí 2019

- kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 9/2019 a FO (čtvrtletní plátce) za 3. čtvrtletí 2019

 


 

25.10.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 9/2019 (CÚ)

 


 

25.10.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 9/2019

 


 

31.10.

DPH

- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny

 


 

31.10.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za 9/2019

 


 

31.10.

Pojištění odpovědnosti

- Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí 2019.

 


 

31.10.

Sociální pojištění

- OSVČ záloha za 10/2019

 

Zobrazit více

LISTOPAD

 

8.11.

Zdravotní pojištění

- záloha za 10/2019

 


 

11.11.

Spotřební daně

- platba daně za 9/2019 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

20.11.

Sociální pojištění

- záloha za 10/2019 (zaměstnavatel)

 


 

25.11.

DPH

- přiznání a platba daně za 10/2019 (měsíční plátce)

- souhrnné hlášení za 10/2019

- kontrolní hlášení za 10/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)

 


 

25.11.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 10/2019 (CÚ)

 


 

25.11.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2019

 


 

30.11.

Sociální pojištění

- OSVČ - záloha za 11/2019

 


Zobrazit více

PROSINEC

 

2.12.

Daň z nemovitých věcí

- 2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2019 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

 


 

2.12.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za 10/2019

 


 

9.12.

Zdravotní pojištění

- záloha za 11/2019

 


 

10.12.

Spotřební daně

- platba daně za 10/2019 (CÚ) (kromě lihu)

 


 

16.12.

Daň z příjmu

- čtvrtletní záloha za 4. čtvrtletí

- pololetní záloha za 2. pololetí

 


 

16.12.

Silniční daň

- záloha za měsíce 10, 11/2019

 


 

23.12.

Sociální pojištění

- záloha za 11/2019 (zaměstnavatel)

 


 

27.12.

DPH

- přiznání a platba daně za 11/2019 (měsíční plátce)

- souhrnné hlášení za 11/2019

- kontrolní hlášení za 11/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)

 


 

27.12.

Spotřební daně

- daňové přiznání za 11/2019 (CÚ)

 


 

27.12.

Energetické daně

- přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2019

 


 

31.12.

Daň z příjmů

- odvod srážkové daně za 11/2019

 

 


 

31.12.

Sociální pojištění

- OSVČ - záloha za 12/2019

 


Zobrazit více