Nabízíme komplexní služby v oboru správy a údržby nemovitostí.

Daňový kalendář

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

LEDEN 

 

9.1.

Spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

20.1.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 


 

21.1.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

24.1.

Spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

 


 

25.1.

Daň z hazardních her

- daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

 


 

25.1.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018

- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

- kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

 


 

25.1.

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

 


 

25.1.

Spotřební daň

- daňové přiznání za prosinec 2018

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)

 


 

31.1.

Biopaliva

- hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

 


 

31.1.

Daň silniční

- daňové přiznání a daň za rok 2018

 


 

31.1.

Daň z nemovitých věcí

- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

 


 

31.1.

Daň z příjmu

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

 

 

ÚNOR

 

11.2.

Spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

15.2.

Daň z příjmů

- učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

25.2.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

-  souhrnné hlášení za leden 2019

- kontrolní hlášení za leden 2019

 


 

25.2.

Spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za leden 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)

 


 

25.2.

Energetická daň

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019

 


 

28.2.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

 

 

BŘEZEN

 

1.3.

Daň z příjmů

- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

 


 

12.3.

Spotřební daň

- splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

15.3.

Daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň

 


 

20.3.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

 


 

25.3.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019

- souhrnné hlášení za únor 2019

- kontrolní hlášení za únor 2019

 


 

25.3.

Spotřební daň

- daňové přiznání za únor 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)

 


 

25.3.

Energetická daň

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019

 


 

27.3.

Spotřební daň

- splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 

 

DUBEN

 

1.4.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019

- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 


 

9.4.

Spotřební daň

- splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

15.4.

Silniční daň

- záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

 


 

20.4.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 


 

23.4.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

24.4.

Spotřební daň

- splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 


 

25.4.

Daň z hazardních her

- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

 


 

25.4.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019

- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

- kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

 


 

25.4.

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019

 


 

25.4.

Spotřební daň

- daňové přiznání za březen 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)

 


 

30.4.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

 


 

30.4.

Energetické daně

- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

 

 

KVĚTEN

 

10.5.

Spotřební daň

- splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

20.5.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

27.5.

Daň z přidané hodnodty

- daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019

- souhrnné hlášení za duben 2019

-kontrolní hlášení za duben 2019

 


 

27.5.

Spotřební daně

- splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za duben 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)

 


 

27.5.

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

 


 

31.5.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

 


 

31.5.

Daň z nemovitých věcí

- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

 

ČERVEN

 

10.6.

Spotřební daň

- splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

17.6.

Daň z příjmů

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 


 

20.6.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

24.6.

Spotřební daň

- splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 


 

25.6.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019

- souhrnné hlášení za květen 2019

- kontrolní hlášení za květen 2019

 


 

25.6.

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

 


 

25.6.

Spotřební daň

- daňové přiznání za květen 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

 

 

ČERVENEC

 

1.7.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019

 - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 


 

1.7.

Oznámení CRS (GATCA)

- podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 


 

1.7.

Oznámení FATCA

- podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 


 

10.7.

Spotřební daň

- splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

15.7.

Daň silniční

- záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

 


 

20.7.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 


 

22.7.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

25.7.

Daň z hazardních her

- daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

 


 

25.7.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019

- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

- kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

 


 

25.7.

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

 


 

25.7.

Spotřební daň

- splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za červen 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

 

 

30.7.

Energetické daně

- Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

 


 

31.7.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

 

 

SRPEN

 

9.8.

Spotřební daň

- splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

20.8.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

26.8.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019

- souhrnné hlášení za červenec 2019

- kontrolní hlášení za červenec 2019

 


 

26.8.

Spotřební daň

- splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za červenec 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

 


 

26.8.

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

 

 

ZÁŘÍ

 

2.9.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

 


 

2.9.

Daň z nemovitých věcí

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 


 

9.9.

Spotřební daň

- splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

16.9.

Daň z příjmu

- čtvrtletní záloha na daň

 


 

20.9.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

24.9.

Spotřební daň

- splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 


 

25.9.

Daň z přídané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

- souhrnné hlášení za srpen 2019

- souhrnné hlášení za srpen 2019

 


 

25.9.

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

 


 

25.9.

Spotřební daň

- daňové přiznání za srpen 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

 


 

30.9.

Daň z přidané hodnoty

- žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 


 

30.9.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

 

 

ŘÍJEN

 

10.10.

Spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

15.10.

Silniční daň

- záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

 


 

20.10.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 


 

21.10.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

25.10.

Daň z hazardních her

- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

 


 

25.10.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019

- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

 


 

25.10.

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019

 


 

25.10.

Spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za září 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)

 


 

30.10.

Energetické daně

- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

 


 

31.10.

Daň z přidané hodnoty

- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

 


 

31.10.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

 

 

LISTOPAD

 

11.11.

Spotřební daň

- splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

20.11.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

25.11.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019

- souhrnné hlášení za říjen 2019

- kontrolní hlášení za říjen 2019

 


 

25.11.

Spotřební daň

- splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za říjen 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)

 


 

25.11.

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

 


 

PROSINEC

 

2.12.

Daň z nemovitých věcí

- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 


 

2.12.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

 


 

10.12.

Spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

 


 

16.12.

Daň z příjmu

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 


 

16.12.

Silniční daň

- záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

 


 

20.12.

Daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 


 

27.12.

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019

- souhrnné hlášení za listopad 2019

- kontrolní hlášení za listopad 2019

 


 

27.12.

Spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za listopad 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

 


 

27.12.

Energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

 


 

31.12.

Daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019